Vilka frågor driver facket?

De som engagerar sig fackligt på en arbetsplats brukar vara få, enligt min erfarenhet. Vad alla kanske inte vet är hur mycket man lär sig som lokal facklig förtroendeman om den arbetsplats där man verkar eller om hur den större organisation (t ex en kommun) som man ingår i fungerar. Dessutom får man veta en massa om vilka rättigheter man har respektive inte har som anställd.

Men facket verkar även på nationell nivå, särskilt när det handlar om frågor som rör en hel yrkeskår. Många av oss på biblioteken tillhör ett fackförbund som är yrkesinriktat, då tänker jag på DIK. Ungefär en fjärdedel av alla medlemmar i DIK är bibliotekarier och det är den största yrkesgruppen i förbundet.

Vilka frågor tycker du att DIK ska driva nationellt när det gäller oss på biblioteken och våra näraliggande institioner som t ex museer eller arkiv? Det finns chans att påverka detta på DIK:s kongress den 21-22 november. Det finns ett förslag till vilka frågor som DIK ska driva nationellt under perioden 2009-2012. Dessa frågor är:

1. Fokus på professionsfrågor
DIK:s förbundsstyrelse ska under den kommande mandatperioden:
Med kunskapspolitik som grund driva professionsfrågor som är angelägna både för arbetstagare och för andra intressenter i omvärlden.

2. Arbetslivstrygghet och löneutveckling
DIK:s förbundsstyrelse ska under den kommande mandatperioden:
Verka för en ökad lönespridning samt för att arbetslivstryggheten utvecklas och förbättras.

3. Kvalitetssäkrade utbildningar
DIK:s förbundsstyrelse ska under den kommande mandatperioden:
Intensifiera arbetet med att hitta kompletterande former för samverkan med högskolor och
universitet. Syftet är att förmedla vår kunskap om arbetsmarknaden till relevanta utbildningar för att på så sätt öka våra studentmedlemmars anställningsbarhet.

4. Chefer och ledare
DIK:s förbundsstyrelse ska under den kommande mandatperioden:
Arbeta för att vidareutveckla verksamheten så att chefer som är medlemmar i DIK får stöd och stannar i förbundet under hela sitt yrkesliv.

5. Kultur för utveckling och tillväxt
DIK:s förbundsstyrelse ska under den kommande mandatperioden:
Vara en aktiv part i det förändringsarbete som när en ny kulturpolitik utformas och stärka de kompetenser som behövs för att delta i internationellt samarbete, främst på EU-nivå.

6. Tillgänglighet till information
DIK:s förbundsstyrelse ska under den kommande mandatperioden:
Formulera en politik för frågor som gäller tillgänglighet och upphovsrätt i digital media som
överensstämmer med DIK:s professionskunnande och grundläggande värderingar.

7. Media och kommunikation
DIK:s förbundsstyrelse ska under den kommande mandatperioden:
Arbeta för att DIK ska spela en tydligare roll för medlemmar som är yrkesverksamma inom
området media och kommunikation.

Hela verksamhetsplattformen kan läsas här [pdf]. Stämmer dessa punkter med vad du tycker att DIK ska satsa på nationellt? Kontakta ditt ombud om du har synpunkter. Du kan också komma till kongressen för att lyssna.

Jag ska själv för första gången delta i kongressen. Det ska bli spännande att se hur det går till. Inte minst är jag lite nervös eftersom jag står på listan att bli invald i förbundsstyrelsen.

En Dik-dik är en pytteliten antilop!

En Dik-dik är en pytteliten antilop!

Annonser

3 thoughts on “Vilka frågor driver facket?

  1. Har funderat på att själv skriva om kongressen, men jag ska nog istället hänvisa till din blogg. Bra sammanfattat. Jag tar gärna emot synpunkter.

    Harriet Aagaard
    Stockholms stadsbibliotek

  2. Pingback: Bibliotekariebloggen

  3. Pingback: Bibliotekarier och professionen « Bibliotekariebloggen

Kommentarer inaktiverade.