A Librarian’s 2.0 Manifesto – punkt 6 och 7

Dags för nästa del i min serie om bibliotekariemanifestet.

  • I will be courageous about proposing new services and new ways of providing services, even though some of my colleagues will be resistant.
  • I will enjoy the excitement and fun of positive change and will convey this to colleagues and users.

Punkt 6 och 7 handlar, som jag ser det, om att tillsammans med kollegor lära nytt på ett positivt sätt och att förmedla detta. Helene Blowers ger oss slagorden ”Its’ all about play!” och ”Just do it!”.

Helene Blowers är kvinnan och inspirationen bakom alla de 23 saker-projekt som dragit genom biblioteksvärlden de senaste åren. 23 saker handlar om att bibliotekspersonal lär sig om web 2.0 (numera sociala webben) tillsammans på ett lustfyllt sätt.

Förhoppningsvis leder det till att biblioteken använder fler sociala tjänster i sitt arbete och att personalen känner sig både mer kunnig och tillfreds. Allting ter sig svårt och onödigt när man inte kan, men kunskap ger självförtroende. Det visar sig säkert också i arbetet tillsammans med bibliotekets målgrupper.

Någon som har skrivit och pratat mycket om 23 saker-utbildning är Linnéa Sjögren i Göteborg, t ex nyligen på konferensen InfoTrender.

Läs hela serien om manifestet.

Annonser

2 thoughts on “A Librarian’s 2.0 Manifesto – punkt 6 och 7

Kommentarer inaktiverade.