A Librarian’s 2.0 Manifesto – punkt 8,9,10

Punkterna 8-10 i manifestet handlar om att våga att inte vara perfekt, våga göra fel, våga vara transparent och att våga göra på ett nytt sätt:

  • I will let go of previous practices if there is a better way to do things now, even if these practices once seemed so great.
  • I will take an experimental approach to change and be willing to make mistakes.
  • I will not wait until something is perfect before I release it, and I’ll modify it based on user feedback.

Man började för några år sedan att tala om att man släppte nya sajter och tjänster i ”beta”, alltså icke-färdiga versioner, och att det var typiskt för 2.0.

I bibliotekariesammanhang handlar det bland annat om att inse att perfektion inte behöver vara den främsta kvalitén i interaktionen med användarna. Perfektion skapar distans. Att våga bjuda på sig själv och sina mänskliga sidor skapar närhet och transparens.

Ett jättebra exempel på det sistnämnda är Elin & Siskas litterära samtal, där det viktiga är det personliga och spontana, och det spelar inte någon roll om man t ex råkar glömma bort titeln på en bok för en stund. Det är mänskligt att göra fel. Bibliotekarier är mänskliga.

Läs alla delar i serien om manifestet.

Annonser