Förvirrat på Facebook

Sedan några dagar råder en lätt förvirring hos många medlemmar av Facebook, angående inställningarna för säkerhet och hur Google egentligen indexerar ens personliga information.

Det som har hänt är att Facebook nyligen tog bort en av de ”nivåer” för samhörighet som från början har funnits i webbplatsen: nätverk. Detta skedde därför att många nätverk med tiden vuxit till sig och fått miljontals medlemmar, så att det inte längre var meningsfullt att ha kvar nätverken. Detta enligt ett brev som Mark Zuckerberg skrev och som publicerades på alla(?) startsidor för någon vecka sedan. I samband med att nätverken togs bort var man tvungen att göra nya säkerhetsinställningar för sin information, då en del info har varit kopplad just till säkerhetsnivån nätverk.

I samband med detta införde man också möjligheter att ställa in säkerheten för enskilda objekt som man postar i nätverket. Dvs. vem ska kunna se detta?, mina vänner, vänners vänner, etc. Läs hos Facebook:

Users from all over the world have requested the ability to dynamically control who sees each individual piece of content. Facebook’s new Publisher Privacy Control—the main place to add content such as photos and status updates—provides this function and is rolling out to users today. This feature will enable people to easily select a privacy setting for every post they make at the time they create it. For example, a person may want to share some posts with everyone, such as her opinion on a new movie. Other times, that same person may want to share more personal updates like her new phone number or a photo of her children with a narrower community, such as her Friends or members of Friend Lists she has created. By making selections in a drop-down menu, users can easily tailor their posts to specified audiences.

Det har under flera år varit så att den som inte har sett över sina egna säkerhetsinställningar i Facebook (menyn uppe till höger när man loggat in) har blivit indexerad i Google. Det är inte något nytt. Det är här som förvirringen verkar vara som störst nu.

Det är som är bra med all denna förvirring är att alla som inte har varit medvetna om att man kan sätta olika säkerhetsnivåer på sin information i Facebook, nu har blivit synnerligen påminda om detta. 🙂

Inför framtida förändringar:  Hur tar man reda på vad som gäller i Facebook? Jo, man kan till exempel prenumerara på deras pressmeddelanden och ta del av meddelanden som dyker upp på startsidan. Gärna läsa lite bloggar i ämnet, om man vill hålla sig omvärldsorienterad. Vi är ju ändå bibliotekarier. 😉

Annonser