Bibliotekschefer bloggar! – Del 2. Anna Christina Rutquist

Nästa chef i serien är länsbibliotekarien i Värmland, Anna Christina Rutquist. Hon driver Anna Christinas blogg, en blogg som nyligen har väckt frågan om vad man egentligen kan blogga om på ett mycket intressant sätt. BTJ har använt bland annat yttranden på bloggen som grund för att via advokat höra av sig och uppmana Rutquist att sluta skriva och tala om BTJ:s priser. Läs inlägg hos kollegan i Örebro Peter Alsbjer och i BBL nr 9/2009 (s. 17 f) [pdf]. Anna Christina Rutquist menar att hon har rätt att använda sin yttrandefrihet, hon har uppdrag från staten och länsbibliotekarierna.

Som jag ser det är bloggen ett exempel på hur konsumenter kan utöva konsumentmakt och att man i den här medievärlden förväntar sig transparens hos de företag som levererar produkterna. Det blir en clash mellan nya och äldre synsätt på hur media fungerar, där BTJ skulle kunna vända opinionen genom att vara mer öppet med sin situation.

Hur somhelst, Anna Christinas blogg är mycket intressant att följa. Såhär svarar hon på mina frågor.

Varför bloggar du?
Jag startade min blogg när vi gjorde 23 saker. Jag hade länge tänkt göra det, men 23 saker-studierna blev en bra påtryckning för mig. Jag hade läst ett par intressanta uppsatser, dels Johanna Nylund Från tanke och så rakt ut: bloggen… och så Att blogga biblioteket av Sofia Boberg och Kajsa Ragnestam. De var inspirerande. Men mest var det för att det är en enkel och bra form att förmedla tankar och tyckanden.

Vem vill du ska läsa din blogg?
Jag skriver om frågor som är aktuella för mig i min roll som länsbibliotekarie. Därför är målgruppen i första hand bibliotekschefer i Värmland, men jag blir förstås bara glad om biblioteksintresserade inom och utom Värmland läser vad jag skriver.

Hur ser du på interaktivitet (kommentarer) i bloggen?
Jag tycker det är en väldigt bra funktion. Men jag får knappt några kommentarer. Å andra sidan kommenterar jag ytterst sällan på någon av de bloggar jag läser. Däremot får jag en hel del synpunkter när jag möter personer som har läst min blogg. Så även om jag inte får kommentarer på bloggen så skapar den dialog. Företag läser ju också vad man skriver om man har med deras namn. På det viset blev jag uppringd av ett statistikföretag som erbjöd biblioteken att gratis prova deras statistikprogram. Det försöket är i full gång på bibliotek över hela Sverige. Så interaktivitet behöver inte bara vara direkta kommentarer, men jag önskar att jag fick en massa kommentarer!

Tycker du att det ligger ett särskilt värde i att just chefer bloggar?
Ja, chefer har ett ansvar att driva biblioteksutveckling, att hitta de strategiska frågorna och förmedla dem. Jag gillar att informations-kulturen är öppen. Jag tycker man ska dela idéer och tankar, både chefer emellan och chef – personal.

Vill du i så fall rekommendera fler bibliotekschefer att blogga?
Ja det vill jag. Samtidigt har jag lite dåligt samvete själv för att jag inte skriver tillräckligt ofta. Det måste ju hända något på bloggen med jämna mellanrum. Jag har sagt att jag ska skriva minst ett inlägg i veckan, och det lever jag inte alltid upp till.

Jättetack, Anna Christina!

Läs hela serien.

Annonser