Bibliotekschefer bloggar! – Del 3. Lars Nellde

I Katrineholm drivs bloggen Katbibl av Lars Nellde, bibliotekschef i kommunen.

Katrineholm har nyligen uppmärksammats på grund av att biblioteket inte längre får kalla sina e-tjänster för e-tjänster på kommunens hemsida. E-tjänster får endast de tjänster kallas som man når via bank-id och bibliotekstjänsterna når man ju via bibliotekskortet. Detta skriver Biblioteksbladet och man kan läsa mer om vad som hänt i Katrineholm i kommande nummer.

Katrineholms bibliotek gjorde sig också känt genom en stor gallringskonferens som ägde rum i våras, med egen blogg.

Såhär har Lars Nellde besvarat mina frågor.

Varför bloggar du?
För att informera och kommunicera, ge uttryck för tankar och idéer som jag har om bibliotek och närbesläktade frågor, med utgångspunkt från i största allmänhet och från Katrineholm i synnerhet. Jag tycker om att skriva och bloggformen passar mig väldigt bra eftersom den ger möjlighet till variation och den inbjuder även till att ta ut svängarna lite mer än i de traditionella dokument/texter jag skriver. Inläggen kan vara korta eller långa, vara text- och/eller bildbaserade. Dessutom går det snabbt att producera material.

Vem vill du ska läsa din blogg?
Min blogg är primärt till för dom som jag är satt att tjäna, alltså kommuninvånarna. Ämnesval och stil är därför valt utifrån det perspektivet. Jag tror det är positivt att det framträder en mer personlig bild av den officielle tjänstemannen för kommunens invånare. Men sjävklart är det kul om även kollegor och andra tar del av vad jag skriver.

Hur ser du på interaktivitet (kommentarer) i bloggen?
Kommentarer direkt på bloggen är det inte så många, men jag får ofta återkoppling på annat sätt. Via mail eller från folk på gatan och i andra sammanhang. Jag tycker inte det så underligt att många bloggar inte får fler kommentarer. Om jag går till mig själv så läser jag kontinuerligt många bloggar mest varje dag, men kommenterar sällan. Vilket inte betyder att jag tycker det jag läst är ointressant. Allvarligt talat, hur många läser inte dagstidningar utan att kommentera (via insändare) det man läst. Men åsikter och synpunkter har de flesta och dom kan ju faktiskt man ge uttryck för i helt andra sammanhang än till eller vid originalkällan.

Tycker du att det ligger ett särskilt värde i att just chefer bloggar?
Som chef besitter man ju en viss makt och jag tycker det är viktigt och t.o.m eftersträvansvärt att man som chef gör sig synlig för de kunder man har med tankar, funderingar och idéer om den verksamhet man ansvarar för. Inte minst viktigt för en samhällsbefrämjande offentlig verksamhet som bibliotek. Synligheten ger möjlighet att kommunicera aspekter på verksamheten som kan bidra till verksamhetens utveckling.

Vill du i så fall rekommendera fler bibliotekschefer att blogga?
Absolut. Fast jag vill refrasera frågan. Jag vill rekommendera fler bibliotekschefer att skriva över huvud taget för att synliggöra sig och biblioteket i alla möjliga sammanhang. Vare sig det sker med traditionella artiklar i lokalpressen eller via en blogg. Eller varför inte slå sig ner med sin laptop ute i biblioteket och göra vissa arbetsuppgifter. Jag garanterar att man kommer i kontakt med många männsikor om man gör så. Som chef bör man lägga mycket kraft på att kommunicera, såväl internt som externt och det finns många sätt att göra det på. Bloggandet är en (god & snabb) väg i en mångfald av möjligheter.

Tack för hjälpen, Lars!

Läs hela serien.

Annonser