Bibliotekschefer bloggar! – Del 4. Catharina Isberg

Catharina Isberg är biträdande överbibliotekarie och platschef vid Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek i Alnarp. Det är roligt att ha med en chef från forskningsbibliotekens värld i det här sammanhanget och då särskilt en person som skriver mycket om ledarskapsfrågor. Förutom att driva Catharinas blogg är Catharina Isberg också ordförande i KB:s Expertgrupp för kompetensfrågor. Det tycker jag syns i bloggen, då mycket fokus ligger på kompetensutvecklings- och organisationsfrågor. Intressant!

Såhär har Catharina Isberg svarat på min frågor:

Varför bloggar du?
Från början handlade det om att stilla min nyfikenhet och testa ny teknik. Jag ser ny teknik som en otrolig möjlighet för biblioteken att öka sin strategiska betydelse. En ursprunglig orsak till att jag började blogga var också att jag ville kunna lägga upp bilder från mobilen när jag t ex var på semester, men min dåvarande mobil klarade inte att skicka till blogg, vilket var en missräkning. Sedan ett drygt år klarar min mobil detta, men nu har mitt användande ändrats. Nu handlar mitt bloggande i stället om att samla mina tankar och idéer på ett ställe. När jag t ex skriver ngt i SLU bibliotekets interna veckoblad lägger jag en något reviderad version i bloggen (om det kan vara av ett mer allmänt intresse). I somras när jag kommenterade artiklar i sydsvenskan om gallringen vid Malmö stadsbibliotek lade jag in kopia på mina kommentarer på bloggen. När jag hittar intressanta fakta, artiklar, inlägg etc lägger jag också ut det på bloggen, för att förhoppningsvis sprida det ytterligare, och för att själv hitta tillbaka till det. Kan någon få en idé från något av det jag skriver vore det jättekul!
Jag har också startat en andra blogg, men denna blogg har ett specifikt syfte som redovisning av mina svar på uppgifterna i kursen ”10 saker på SLUB” som vi genomför inom SLU biblioteket under 2009.

Vem vill du ska läsa din blogg?
Det är nog mest jag själv som läser den, men visst vore det kul om de som intresserar sig för kompetensfrågor, ledarskap och biblioteksutveckling läste!

Hur ser du på interaktivitet (kommentarer) i bloggen?
Interaktiviteten direkt i bloggen är inte något att skryta med (har fått en kommentar så här långt… Men oj vad det var kul!). Däremot har jag upptäckt att när jag publicerar bloggartiklar på min Facebook-sida får jag en hel del kommentarer. Så med andra ord är FB ett viktigt komplement för dialog och synlighet!

Tycker du att det ligger ett särskilt värde i att just chefer bloggar?
Ja, i den ständiga och ibland radikala verksamhetsutveckling som vi lever i tycker jag att chefer behöver stärka sin kommunikation och visa vad de tänker och tycker, och att de tycker! Som alltid är det bra att kombinera olika kommunikationskanaler för att nå ut med sitt budskap. Visioner och strategier får en annan kanal genom att kommuniceras i en blogg eller på annat sätt på nätet. Men viktigast med bloggande är ändå att detta är något som alla har möjlighet att välja att göra!

Vill du i så fall rekommendera fler bibliotekschefer att blogga?
Ja gärna! Skulle vara kul om vi kunde få igång ett aktivare bloggande och på det sättet utbyta idéer och erfarenheter! Och som sagt – jag tror att vi alla behöver vara tydligare i våra visioner och budskap och genom ny teknik skapa nya diskussions- och mötesplatser för både kollegor, medarbetare och kunder!

Tack, Catharina, för din medverkan!

Läs hela serien.

Annonser