Modern folkbildning med IKT-lyftet

Projekt “IKT-lyftet” startade den 1 september 2009. Det är ett 2-årigt nationellt övergripande projekt som har beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet för sitt första år.

Projektets syfte är att utveckla samverkan, resurser och metoder mellan folkbibliotek och folkbildning för att öka användningen av Internet, e-tjänster och digital information.

Den slutliga målgruppen är de vuxna som inte är vana att använda internet som vardagsredskap. De ska genom lokalt utformad kostnadsfri undervisning få mod, kunskap och inspiration till självständig internetanvändning.

Texten är hämtad från projektets samlande webbplats. Ann Wiklund är projektsamordnare, vid Regionbibliotek Stockholm, och flera länsbibliotek är redan involverade. Hittills har man kommit längst med arbetet i Östergötland, där man bedriver utbildning för allmänheten i stor skala.

I Stockholms län blir det en kurs riktad till en målgrupp som redan har viss grundläggande datorvana, men som behöver en puff för att komma vidare och våga bidra med eget innehåll på webben och att nätverka. Vi tänker sociala medier för åldersgruppen 40+. Jag kommer att arbeta med det projektet.

Det länsomfattande projektet består dels i en fysisk kurs som är tänkt att ges vid Folkuniversitetet i Stockholm, och dels en virtuell plattform som kan användas av vem somhelst för självstudier. Bibliotekspersonal ska handleda de studerande i fysisk och virtuell miljö. Kursen bygger vidare på en tänkt kompetensbas hos bibliotekspersonalen som skapades bland annat i samband med 23 saker-utbildningen som ägde rum 2008.

Projektet i Stockholms län startar någon månad in på det nya året. Lärplattformen är under uppbyggnad. Jag tar gärna emot synpunkter på den!

Uppdatering: Här anmäler man sig till den fysiska varianten av kursen som ges av Folkuniversitetet. Kursledare blir Malin Olsson, bibliotekarie i Solna.

Annonser