Biblfeed 1 år

Istället för att idag försöka skriva något smart på egen hand, hänvisar jag till Åke Nygrens blogginlägg på Biblfeed. Åke skriver om biblioteksmedarbetaren som en ”empatisk informationscoach”. Jag hoppas att 2010 blir ett år då vi får se mer av den rollen på bibliotek! Åke skriver också att:

Än återstår dock för många bibliotek att i praktiken visa hur de har tänkt etablera sin närvaro i sociala medier. Hur många biblioteksmedarbetare kan idag åtnjuta den arbetstid som krävs för ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete med sociala medier? Hur mycket är det inte av bibliotekens digitala liv som fortfarande i praktiken utspelar sig på biblioteksmedarbetares fritid? Hur ofta accepteras det digitala arbetet som en del av den s.k. kärnverksamheten ute på biblioteken? Handen på hjärtat?

Låt oss under 2010 se klarögt på de sociala medierna som kanaler för bibliotekens verksamhet. Inte med den nyfrälstes blick, men inte heller med åsikten att det här är en fluga som kommer att försvinna bara vi blundar tillräckligt länge.

Annonser