Biblioteken har en framtid – i Finland

En förutsättning för fortsatt existens är att göra bibliotekskompetensen och servicens bredd synlig i både fysiska och virtuella rum. Kunderna ska aktivt informeras om nya alternativ och skräddarsydda tjänster. Man måste kunna beskriva vad som avses med informationshantering och framför allt varför och när den är till nytta för kunderna.

Detta citat och många fler som i likhet med detta är tankeväckande, kan man läsa i Undervisningsministeriets bibliotekspolitik 2015; Allmänna bibliotek. Nationella strategiska prioritetsområden [pdf], alltså den finländska bibliotekspolitiken. Även om Finlands biblioteksväsen ser annorlunda ut än det svenska, borde det inte finnas hinder för att visionära dokument liknande detta kan arbetas fram på t ex KB framöver. Det jag framförallt saknar i Sverige är visioner om bibliotekariers (och annan personals) kompetens, på det sätt som ovanstående citat exemplifierar.

Ett första steg är att vi kan beskriva den kompetens som vi anser oss besitta, den som gör bibliotek till något mer än ett bokrum, en plats att låna en dator på, värma fötterna på eller ta del av en författaruppläsning på.

Annonser

3 thoughts on “Biblioteken har en framtid – i Finland

  1. Pingback: Med kunskapspolitik som grund inför framtiden « BiblioBuster

Kommentarer inaktiverade.