Sociala medier verktyg för skolan – hur?

Hittade just två filmer via bloggen Flexspan som illustrerar det som kan vara så svårt att förklara i ord. Det som nästan kräver konkreta exempel för att göras tydligt och begripligt för alla – hur man använder sociala medier för lärande och kreativitet. Både när det gäller skolelever och skolpersonal, som lärare och skolbibliotekarier.

Den första filmen ger exempel på hur en lärare kan dra nytta av sociala medier för egen utveckling, undervisning och förkovran. Några exempel är amerikanska, men det mesta går utmärkt att använda även i Sverige.

Via Flexspan.

Det andra exemplet är otroligt fascinerande, eftersom vi får se och höra en 13-åring berätta med egna ord om hur hon använder de sociala medierna för sitt eget skolarbete varje dag (personliga lärmiljöer). Urtypen för ett skolexempel! 😉

Via Flexspan.

Annonser