Vinterstämning

Stockholm är minimalistiskt vitt. Asplunds hus gör sig utmärkt i alla årstider. Bakom ett av fönstren sitter jag och arbetar och tittar då och då ut.

Ni som letar efter meningen med detta inlägg, det finns ingen!

Annonser

14 thoughts on “Vinterstämning

 1. Jag ser vyn när jag går till jobbert varje morgon, imorse i gryningen. En utmärkt start på dagen. Kungsholmen i kvällsbelysning är också vacker…

 2. Pingback: Dagens utsikt | några ord om

 3. KOMMER DU ANNA-STINA? ELLER NÅGON ANNAN SOM ARBETAR I DET VACKRA HUSET INTILL ODENPLAN?
  DISKUSSIONEN ANGÅR _ tycker jag _ I HÖG GRAD BIBLIOTEKARUER

  Bland ettor, nollor & kära återseenden

  Om litteraturarvet och digitaliseringens möjligheter

  Välkomna till Norra Latin i Stockholm, den 26 januari kl. 13.00-17.00

  Se uppgifter om ackreditering och anmälan nedan.

  Sveriges Författarförbund sjösätter publiceringstjänsten Dejavu och inbjuder till ett seminarium om möjligheten att på digital väg åter göra det svenska litteraturarvet tillgängligt för alla samt om de nya sociala mediernas betydelse för författares och översättares yrkesvillkor.

  Hålltider:

  13.00 Välkommen! Mats Söderlund, ordförande Sveriges Författarförbund.

  13.10-13.40 Om utvecklingen av sociala medier. Jenny Grewdahl, Interactive Account Manager vid medieföretaget InitiativeMedia, berättar om utvecklingen inom området sociala medier, vad det innebär och hur man kan använda sig av de nya kanalerna för att nå ut.

  13.40-14.00 Vad är Dejavu? Fredrik Gustafsson, grundare av Pocketförlaget och VD för Dejavu.

  14.00-14.30 Kaffe

  14.30-15.00 Digitala utmaningar för författare – hur påverkas förlagsavtalen i den digitala eran? Digitalisering och mediekoncentration har satt rådande förlagsavtal under press. Författarna konfronteras allt oftare med orättvisa standardkontrakt som tvingar dem att överlåta sina rättigheter utan tillräcklig kompensation. Hur ska författare, och lagen, svara upp mot denna utmaning? Bernt Hugenholtz, Professor i Immaterialrätt och föreståndare för Institute for Information Law (IViR) vid Amsterdams universitet, diskuterar olika rättsliga åtgärder och strategier som kan återställa den upphovsrättsliga balansen. Seminariet hålls på engelska.

  15.00 -15.15 Paus

  15.15-15.45 Om litteraturarvets roll och möjlighet i det digitala tidevarvet. Lena Kjersén Edman, fil. dr. litteraturvetenskap och författare.

  15.45-16.10 Sammanfattning. Mats Söderlund, ordförande Sveriges Författarförbund.

  16.10-17.00 Paneldiskussion och avslut. Medverkande: Mats Söderlund (SFF), Per Helin (Publit), Kristoffer Lind (Lind & Co), Mattias Boström (Piratförlaget), Ernst Brunner (författare) samt Lena Kjersén Edman (fil. dr litteraturvetenskap). Moderator: Pelle Andersson, (Ordfront förlag).

  Deltagaravgifter

  Medlemmar i SFF: 200 kr

  Övriga: 700 kr

  Media: Fritt inträde, kontakta Ewa Ulander eu@sff.info för ackreditering

  Anmälan

  Till förbundssekreterare Ewa Ulander eu@sff.info senast den 25 jan.

  Inbetalning till PG: 20 62-8 alt. BG: 878-8028 senast den 25 jan.

  Ange ert namn samt ”Norra Latin 26 jan” när ni betalar in.

  Antalet platser är begränsat!

 4. Jag har precis hört talas om Dejavu, men kände inte till konferensen. Till vilka har den marknadsförts? Jag har inte möjlighet att gå själv, men kanske någon annan som ser detta.

 5. Jag kan ha fel – men finns det inte en tendens att vi som är en bibliotekarier ibland isolerar oss?
  Är det inte så att vi ganska (alltför?) sällan (om det inte är bokmässa i Göteborg) delar upplevelser och får nya kunskaper på kurser tillsammans inte bara med biblioteksfolk – utan med lärare, författare och andra yrkesgrupper som vi samarbetar med på olika sätt.
  (Kanske har jag här helt fel. Men jag vill gärna ställa frågan.)

  En angränsande tanke:

  När jag har föreslagit att man någonstans i Sverige (gärna på en filial) skulle kunna utvidga folkbibliotekens bloggverksamhet till att bibliotekarier med jämna mellanrum – kanske bara en eller två gånger om året – blir gästbloggare hos andra yrkesgrupper ( till exempel renhållningen eller polisen eller ….)
  i området, så får jag ofta samma svar:
  ”OJOJOJ. Vi har så mycket att göra, så litet folk, Det finns det ingen tid för”.
  Jag förstår verkligen det problemet, men …
  så skulle många också ha svarat om man för fem år sedan föreslagit att folkbiblioteken skulle ha egna hemsidor/bloggar.

  Ofta talar 2000-talets bibliotekarier om vikten av att upplysa en bred allmänhet om vår kompetens när det gäller informationssökning.
  Jag tror att den upplysningsverksamheten skulle göras väldigt effektiv, när det gäller vuxna, om den blev målinriktad och inriktad på närsamhället. Om man med en regelbundenhet riktar sig mot en yrkesgrupp i taget. (via lokala arbetsplatser eller via fackföreningar.)
  Jag inbillar mig att biblioteken i en kommun planerat, målstyrt och med god logistik skulle kunna dela med varandra det informativa och kulturella ansvaret för de olika arbetsplatserna, där vuxna befinner sig dagtid.

  Jag tror- om vi verkligen vill ha ”CHANGE” – att vi inte alltid, och inte allihopa, och inte hela tiden, kan stanna i den goda värmen det egna biblioteksrummet eller i de kollegiala samtalen vid våra egna bloggar/hemsidor.

 6. Jag håller verkligen med om andemeningen i ditt inlägg, Lena!
  Och tidsargumentet är ju klassiskt. Att man inte har tid handlar alltid om prioritering, oavsett om bibliotekspersonalen själv gör prioriteringen eller deras chef/politiker. Ingen har mer tid än någon annan. Det handlar om vad tiden används till. Jag har ofta upplevt att det kan vara svårt för bibliotekspersonal att söka sig utanför bibliotekets egna väggar, även om jag också har sett flera och inspirerande exempel på bibliorekarier som gör detta!

  Själv har jag under mitt yrkesliv oftast haft fler lärarkollegor än bibliotekariekollegor. Det har alltid tvingat mig att se på vårt yrke och verksamhet utifrån.

Kommentarer inaktiverade.