Finfin bibliotekswebb

De senaste dagarna har jag sett några exempel på hur bibliotek kan erbjuda inspirerande och lockande webbplatser, med ett uttryck som jag tycker känns lite nytt. Peter Alsbjer skrev om Köpenhamn och Århus, som har släppt betaversioner av sina bibliotekswebbar med integrerade kataloger. Eftersom jag själv inte är låntagare i Danmark kan jag inte testa de funktioner som finns när man är inloggad. ”Nyckelord är förmedling, inspiration, enkelhet och brukarvänlighet.” 

Själva det visuella uttrycket tycker jag säger ”bokhandel” snarare än bibliotek. Kanske därför att bokhandlarna generellt ligger stegen före biblioteken idag när det handlar om webbpresentation och -funktioner. Det brukar sägas att orsaken är att våra bibliotekssystem är mycket mer komplexa än bokhandelns köp-sälj-koncept. Och det är säkert riktigt. Men en viktigt faktor är förstås också att det inte finns några kommersiella drivkrafter till att utveckla bibliotekswebbarna. Webbutveckling är det sällan budgeterat för lokalt i kommunerna. Incitamenten till förändring finns förstås i den omvärldsanalys som görs på biblioteken och i strävan att öka (eller i alla fall inte minska) antalet lån och låntagare, vilka är de dominerande måtten på en lyckad biblioteksverksamhet. Fler och fler bibliotek köper nu en av de två färdiga lösningar som finns i Sverige för bibliotekswebb med integrerad katalog med möjligheter till användar- och personalgenererat innehåll. Det som fångar ögat på de danska webbplatserna är bokomslag och evenemang – vilket också bidrar till bokhandelsintrycket.

Göteborgs stadsbibliotek valde en annan väg när de nyligen lanserade Stadsbiblioteket.nu. Istället för en heltäckande webb med katalogintegration har man fokuserat de sociala medierna. I själva verket är den nya webbplatsen en blogg. Det skrivs om nyheter och teman. Kommentarer exponeras tydligt, liksom bibliotekets kommunikation i Twitter och Facebook. Alla som besöker webbplatsen kan ankelt börja följa biblioteket via dessa andra tjänster och tvärtom, de som besöker profilen i andra medier kan hitta till webbplatsen. Självklart finns det en chattruta där man kan kommunicera med bibliotekspersonalen, här har Göteborg varit tidigt ute i många år. Kanske det allra enklaste sättet att exponera en av bibliotekets viktigaste resurser – personalens kompetens. Framförallt ger webbplatsen ett modernt, kommunikativt och uppmanande intryck. För mig är det mer av ”bibliotek” och mindre av ”bokhandel”.

Det är något man har förstått i Göteborg, att det räcker inte med en finfin bibliotekswebb för att besökarna ska börja strömma till. Webben måste också marknadsföras och idag görs detta mest effektivt via de sociala medierna. Lika mycket fokus som läggs på den egna webben behöver också läggas på externa platser.

Annonser

One thought on “Finfin bibliotekswebb

  1. Pingback: Ace the face » Stadsbiblioteket.nu

Kommentarer inaktiverade.