En ny blogg

… har sett dagens ljus denna vecka. Det är utvecklingsbloggen för den virtuella referenstjänsten Fråga biblioteket. Tjänsten ska omdanas under detta år. ”Virtuellt referensarbete” är en biblioteksterm som kan skrämma bort vem somhelst. Kan vi hitta ett bättre ord för det arbete som handlar om att vägleda människor och svara på frågor i en virtuell miljö?

Idag är huvuddelen av användarna i tjänsten studerande på olika nivåer, från grundskola till universitet. Fokus ska fortsätta att ligga på personer i lärandesituationer (är vi inte alla där alltid, egentligen?). Är det förresten bra att använda en blogg om man både vill kommunicera och informera eller finns det bättre kanaler idag? Som Biblioteksrelaterat uttrycker det i sin sista bloggpost:

[…] att blogga är så djävla 2005!

Samtidigt har bloggen snart blivit mainstream, 37 procent av internetanvändarna i Sverige läser bloggar (betyder att över 30 procent av hela befolkningen läser bloggar). Fler kvinnor än män.

Hursomhelst, eftersom jag är en av dem som ligger bakom denna blogg, ser jag gärna kommentarer i den och om den.

Annonser