Upphovsrätten – i vems intresse?

Läser ett intressant inlägg av Sofia Mirjamsdotter, där hon ifrågasätter sitt fackförbunds agerande, Journalistförbundet, i upphovsrättfrågor. Hon skriver bl a såhär:

Skapa ett fackförbund som driver de fackliga principfrågorna om reglerade arbetstider och rimliga ersättningar för utfört arbete, och ett annat, som driver frågan om journalistikens framtid.
Ett förbund som slåss för yttrandefrihet och demokrati också i de fall den kan drabba en enskild reporter eller när det visar sig att journalistiken skulle gynnas av färre regleringar, kanske på bekostnad av anställningstrygghet för den enskilde individen.
Ett förbund som inser att det för demokratins skull kan vara viktigare att sprida information än att någon får betalt. Och ett förbund som inser att den mångfald och öppenhet och offentlighetsprincipen vi slagits för och fortfarande slåss för varje dag inte är något som finns till för att vi i vårt skrå ska kunna tillskansa oss fördelar eller ha större möjligheter än någon annan att ta del av och styra informationen, utan att den gäller alla.

Inom DIK kommer dessa frågor också att diskuteras intensivt framöver. Vår sits är att vi i de flesta fall inte organiserar innehållsproducenter, utan istället förmedlare av innehåll. De har också en mycket viktig roll att spela i upphovsrättssammanhanget.

Annonser