Medarbetarens betydelse

En ny magisteruppsats från Göteborgs universitet Social mediestrategi – En studie om medarbetarens roll vid agerande i sociala medier är intressant för alla som funderar över enskilda anställdas roll i arbetet med sociala medier inom en organisation. Uppsatsen är författad av studenterna Malinda Svensson och Isabelle Thulin. Det här är uppsatsens slutsatser i sammanfattad form. Pröva att byta ut ordet företag mot bibliotek.

Studien visar att kraften hos medarbetarna kan användas vid utformandet av strategier för sociala medier. Andra faktorer som företag kan ta tillvara för att nyttja medarbetarnas styrka är; att låta de vara aktiva i sociala medier, visa deras kompetens och kunskap samt visa namn och position för att skapa personliga relationer. Verktyg som företaget bör använda sig av för att leda medarbetarna vid agerande i sociala medier är att ha riktlinjer och policys, ha en god internkommunikation och ha kontinuerliga utbildningar. För att agera i sociala medier ska medarbetarna agera snabbt och aktivt, ha ett bra retoriskt språk, agera utifrån företagets mål och vision, ha tillräcklig kompetens och slutligen hålla sig till rådande lagstiftning och riktlinjer.

One thought on “Medarbetarens betydelse

  1. Pingback: Tweets that mention Medarbetarens betydelse « BiblioBuster -- Topsy.com

Kommentarer inaktiverade.