A Librarian’s 2.0 Manifesto – punkt 14 och 15

Här kommer vi till den del som många av biblioteken har tagit till sig och det som egentligen har kommit att bli liktydigt med begreppet bibliotek 2.0: En interaktiv och användarvänlig bibliotekswebbplats med integrerad katalog. Hela manifestet.

 • I will create open Web sites that allow users to join with librarians to contribute content in order to enhance their learning experience and provide assistance to their peers. 
 • I will lobby for an open catalog that provides personalized, interactive features that users expect in online information environments. 
 • Att biblioteken skapar webbplatser som lever upp till förväntningar om användbarhet, interaktivitet och design är en förutsättning för att människor ska vilja använda dem över huvudtaget. På biblioteken har vi haft stora problem med brist på kontroll över utforming av både egna webbplatser (t ex inom kommunala ramverk) och kataloger (opac) som uppfattas av användarna som separata webbplatser som som är svåranvända för den ovane. Förväntningar om att kunna lämna avtryck, som kommentarer och liknande, ställer också nya krav på biblioteken.

  Anders Mildner om Lunds sb opac

  Anders Mildner på Twitter om Lunds sb opac

  Många bibliotek har upphandlat eller står i begrepp att upphandla en av de två större lösningar/system som finns för den här typen av bibliotekswebbplatser i Sverige. I en inledande fas har mycket av vårt fokus varit på teknik och funktionalitet. Lika viktigt är dock att reflektera över vad vi vill använda våra webbplatser till. Vi är intresserade av användargenereret inehåll, säger vi. Vi önskar dialog. Men om vad? Och hur visar vi att vi uppskattar de användarna bidrar med, när vi inte ens alltid gör deras innehåll sökbart via webbplatsen? När vi inte svarar på de kommentarer och liknande som ges? I det sammanhanget blir bibliotek 2.0 en floskel, ett utanpåverk som inte har fått genomslag i varken hur vi arbetar eller tänker.

  Det här är nästa steg för oss på biblioteken. Att fundera över vad kommunikation och interaktion innebär och hur vi behöver arbeta för att göra detta till en integrerad del i verksamheten, om vi vill det. Läs inlägget från konferensen Sociala medier på biblioteken nyligen om R David Lankes tankar kring detta. En sak till, vi är inte iland när vi har en fungerande webb och katalog och en redaktion som arbetar med den. Vi behöver fortfarande finnas ”därute” för att göra oss själva synliga. (Se tidigare inlägg.)

  Läs hela serien om manifestet.

  Annonser