A Librarian’s 2.0 Manifesto – punkt 16

I bloggserien om bibliotekariemanifestet kommer vi nu till en synbart enkel och trevlig punkt. Själva bloggandet! Brit Stakston skriver i sin bok Politik 2.0 att hon ser bloggandet som en bas i arbetet med sociala medier. Det är ju där man kan skapa ett eget innehåll på egna villkor, med egen röst.

Själv är jag också nästan onödigt bloggförtjust och tycker ibland att jag strör bloggar omkring mig i mängder som inte kan vara nyttigt för någon (jag har startat +10 bloggar genom åren varav de flesta fortfarande är igång). De tar ju ändå tid att underhålla, och för att det ska vara någon poäng så måste ju någon (helst många) också läsa dem! Jag ser samma tendens bland kollegor, hur många biblioteksbloggar ser vi inte idag!

Punkt 16 i Cohens manifest om bibliotekarierollen 2.0 ser ut så här:

  • I will encourage my library’s administration to blog.

Administration – det kan t ex betyda chefen. I december förra året drev jag en liten bloggserie som jag kallade Bibliotekschefer bloggar. Fem chefer runtom i landet var vänliga nog att svara på mina frågor. Såhär svarade de på frågan Tycker du att det ligger ett särskilt värde i att just chefer bloggar?

Lo Claesson: Ja, det ger en möjlighet att dela och testa tankar inom verksamheten med andra. Det skulle också kunna vara ett forum för något slags programförklaring vad jag vill med biblioteket.

Anna Christina Rutqvist (Årets Bengt Hjelmqvist-pristagare!): Ja, chefer har ett ansvar att driva biblioteksutveckling, att hitta de strategiska frågorna och förmedla dem. Jag gillar att informations-kulturen är öppen. Jag tycker man ska dela idéer och tankar, både chefer emellan och chef – personal.

Lars Nellde: Som chef besitter man ju en viss makt och jag tycker det är viktigt och t.o.m eftersträvansvärt att man som chef gör sig synlig för de kunder man har med tankar, funderingar och idéer om den verksamhet man ansvarar för. Inte minst viktigt för en samhällsbefrämjande offentlig verksamhet som bibliotek. Synligheten ger möjlighet att kommunicera aspekter på verksamheten som kan bidra till verksamhetens utveckling.

Catharina Isberg: Ja, i den ständiga och ibland radikala verksamhetsutveckling som vi lever i tycker jag att chefer behöver stärka sin kommunikation och visa vad de tänker och tycker, och att de tycker! Som alltid är det bra att kombinera olika kommunikationskanaler för att nå ut med sitt budskap. Visioner och strategier får en annan kanal genom att kommuniceras i en blogg eller på annat sätt på nätet. Men viktigast med bloggande är ändå att detta är något som alla har möjlighet att välja att göra!

Peter Alsbjer: Nä. Det måste chefen få bedöma själv utifrån det uppdrag han eller hon har. Blogga för bloggandets skull tycker jag inte ger så mycket. Dessutom måste bloggaren ägna en del tid om det ska tas seriöst. Det duger inte med ett blogginlägg varannan månad, då kan det lika gärna kvitta – eller så finns det lämpligare kommunikationskanaler som t ex nyhetsbrev, e-post eller varför inte telefax.

Det framgår att cheferna uppfattar det som värdefullt att kunna dela idéer och tankar genom bloggen, att skapa transparens. Samtidigt påpekas att bloggandet måste tas på allvar om det ska ge något. Är bloggformen alltid den optimala?

Jag tycker att jag allt oftare ifrågasätter om det just alltid är bloggar som vi ska arbeta med på biblioteken, och om det inte finns effektivare sätt att kommunicera och skapa transparens. Till exempel genom att delta i samtal och diskussioner som initierats av andra.

Annonser