23 saker – och sedan?

Vi är många biblioteksanställda som under de senaste åren genomgått utbildningsprogram av typen 23 saker, 13 saker, 10 saker, eller vad man nu har valt att kalla det. Principen har varit att utbilda bibliotekspersonal i att hantera sociala verktyg och tjänster på nätet.

I Stockholm började vi ganska tidigt att tänka på vad som skulle vara nästa steg. Och nu kan åtminstone en del av alla som jobbar på biblioteken mer om det här sättet att använda sig av webben. När börjar vi nå våra användare?

Vi valde att gå in i ett samarbete med folkbildningen, i syfte att finna vårt gemensamma uppdrag i att överbrygga de digitala klyftor som finns mellan grupper av människor i samhället idag. Bland annat när jag läser Brit Stakstons bok Politik 2.0 blir jag än mer övertygad om att vårt val att ta på oss ett bildningsuppdrag vad gäller sociala medier är riktigt.

Under 2010 driver Regionbiblioteket, folkbiblioteken och folkbildningen i Stockholms län projektet Sociala medier, vilket omfattar kursen Sociala medier – Hur funkar bloggar, Facebook, Wikipedia…? En kurs för dig som vill veta mer. Kursen har varit en succé såtillvida att mer än 1000 personer har anmält sig för att delta. 132 personer har i anslutning till kursen under våren 2010 fått handledning på de folkbibliotek som deltar i projektet. Två folkbildningsorganisationer ger i höst studiecirklar med kursen som grund.

Är det bibliotekens uppdrag att lära människor använda sociala medier? Ingår det i folkbildarrollen att visa hur man skaffar sig ett medlemskap i Facebook? Ja, det hävdar jag. Sociala medier möjliggör samtal och informationsdelning på ett sätt som stärker individens förutsättningar för delaktighet i olika typer av sociala sammanhang.

Att våga skapa själv och dela det med andra, att ge uttryck för ståndpunkter med egen röst, det är möjligheter som idag ges till den som har skaffat sig kunskapen och modet att använda nätet. Just här kan folkbiblioteken verkligen utgöra en resurs för kunskapssamhället. Om vi tar oss an uppgiften.

Inom projektet IKT-lyftet är vi nu på gång att skapa en kunskapsbank med lärresurser som stöd för alla som vill lära sig mer om internet och som stöd för biblioteken i arbetet med digital delaktighet. Viktigt blir tillgängliggörande av materialet genom licensiering som medger fritt användande och bearbetning av det. Ett bra tillfälle för oss i folkbiblioteksvärlden att lära oss mer om principerna för Creative Commons.

Läs mer om folkbibliotekens roll för digital delaktighet på Biblioteksbloggen >>

Läs mer om folkbildning på BiblioBuster >>

Digital delaktighetsmodell by Anna-Stina on Flickr / CC by 2.0

Annonser

3 thoughts on “23 saker – och sedan?

  1. Jättebra att du lyfter folkbibliotekens bildningsuppdrag när det gäller sociala medier. När bibliotek twittrar, bloggar eller finns på Facebook talas det mest som något slags pr-trick, att vi ”försöker hänga med”. Och ibland kanske det är befogat, men ett annat syfte vid sidan om marknadsföringen är ju att också vägleda människor att till att använda Internet för mer saker, och hjälpa dem till insikter. Internet förändrar ju samhället fort och massivt. En superviktig roll för folkbiblioteken att göra till sin, t ex genom IKT-lyftet. Att inte bara lära tekniken utan också bidra till att sätta sociala medierna i ett större sammanhang.

  2. För mig är det långtifrån så att sociala medier är ett pr-trick, vilket jag hoppas/tror framgår av det här bloggen. 🙂 Men jag förstår att om man ser det bara som pr, så finns många skäl till ifrågasättanden av vad biblioteken håller på med.

    Jag tror verkligen på den demokratiska möjligheten som är inbyggd i dessa tjänster. Verktyg kan alltid användas på många olika sätt. Vi ska använda dem på ett sätt som gagnar folkbibliotekens uppdrag – folkbildning och demokratiska rättigheter. Tillgång till information, kunskap, tankar.

    PS Idag blev du invald i B. Hjelmqvistjuryn, Marcus. 🙂

  3. Åh, trevligt! Läser just nu en bok om Reggio Emilia-pedagogik där man inte bangar att prata om verksamheten som ”ett demokratiskt projekt”. Jag tror folkbibliotek skulle må bra av att lyfta de sidorna mycket mer i interna diskussioner och i samtal med besökare, politiker, media osv. Erövra uppdraget, uppgifterna bakom alla vackra begrepp, lyfta allt det där arbetet som pågår mitt i vardagen.

Kommentarer inaktiverade.