Bibliotek och transparens

Hur kan man själv behålla en viss ”informationskontroll” , då journalister bestämmer sig för att skriva ifrågasättande det bibliotek där man arbetar? Frågan känns berättigad och aktuell, då flera stora bibliotek under senare tid ifrågasatts vad gäller arbetet med framförallt mediebeståndet.

Det är rätt att media granskar folkbiblioteken, en offentligt finansierad verksamhet, och det är bra. Men det är inte bra när biblioteken inte lyckas förklara sina visioner och sina arbetssätt, eftersom det skapar onödigt felaktiga uppfattningar hos allmänheten om hur de offentliga medlen egentligen används.

Vi som arbetar på bibliotek tycker kanske att det både är svårt och onödigt att förklara för omvärlden hur vårt inre arbete som rör till exempel inköp och gallring går till. Vi har svårt att se en grund för ifrågasättande, ”vi kan ju vårt jobb” och vet således vad vi gör.

För många människor är bibliotek just lika med böcker och när biblioteken hanterar böckerna på ett sätt som uppfattas strida mot vad biblioteken står för uppstår upprörda känslor. ”Ska det inte få finnas gamla böcker på biblioteket?”, ”Ska bibibliotekarierna inte själva få bestämma vad som ska köpas in?”, ”Ska biblioteken nu bli massmarknadstempel?”.

Det har handlat om gallringarbete (Malmö) och nu senast profilinköp (Stockholm).

Jag tänker mig att i ”mediedrev” kan biblioteken* undvika att bli helt överkörda genom att arbeta förebyggande med transparens i sin verksamhet. Om biblioteket arbetar med att kommunicera sin idé till medborgare och media, finns inte längre den där haken att fästa sensationen i. Det blir inget avslöjande på samma sätt, allt ligger redan exponerat. Och jag tror inte heller att det på biblioteken finns så många mörka hemligheter som behöver döljas från medias strålkastarljus.

Transparens handlar inte om att biblioteket skickar ut ett pressmeddelande då och då. Det handlar om att viktiga dokument som arbetsplaner, medieplaner, biblioteksplaner, visionsdokument är lätt tillgängliga, t ex via bibliotekets webbplats. Men inte bara det, biblioteket behöver också kommunicera kring sitt utvecklings-/förändringsarbete, både för att skapa förståelse för det, men ännu hellre för att skapa engagemang och ta in synpunkter. Biblioteket behöver initiera dialogen kring sin egen verksamhet. Det är olyckligt om dialogen oftast initeras av andra, för då hamnar biblioteket lätt i försvarsställning.

Bloggar/Facebooksidor/Twitter är användbara kanaler att föra dialog i. En fjärdedel av vår befolkning använder sig av sociala medier varje dag. Det är inte alla, men via t ex Twitter finns chansen att nå både journalister och politiker med det budskap som biblioteket själv vill förmedla. Diskussionen kring biblioteket kommer att föras någonstans. Varför inte se till att delta i den diskussionen och även påverka vilka arenor som ska användas. Traditionella media har vi inte alltid tillgång till. Men de sociala medierna är våra att tas i bruk.

Läs mer på BiblioBuster om transparens >>

*biblioteken= i det här sammanhanget biblioteksledning och personal

Open by mag3737 on Flickr / CC by nc sa 2.0

Open by mag3737 on Flickr / CC by nc sa 2.0

Annonser

4 thoughts on “Bibliotek och transparens

 1. Här har du satt fingret på nåt mkt viktigt, gäller förstås all offentlig verksamhet, men inte minst biblioteken som är en sån publik verksamhet. Fram för mer transparens vilket innebär att man måste formulera det man vill göra och kommunicera det med medborgarna. Skulle vara spännande att ta del av goda exempel där man lyckats med denna genomskinlighet, öppenhet och kommunikation från bibliotekens sida…

 2. Jag har efterfrågat konkreta exempel förut, men det finns helt enkelt inte så många – ännu. Jag tycker att Malmö stadsbibliotek arbetade på ett intressant sätt med sin Facebooksida, där man bjöd in till dialog på även det fysiska biblioteket, i samband med mediastormen för ett par år sedan.

 3. Intressant, angeläget och högaktuellt ämne du tar upp för diskussion.

  Sitter just nu och arbetar med en internutredning gällande just detta, inte bara för vårt bibliotek i Södertälje utan för hela Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan. Ansatsen är att öka transparensen, marknadsföra ”kulturen”, att utarbeta ett pedagogiskt tilltal, att öka eller utveckla den demokratiska dialogen (utifrån den verksamhet vi bedriver och gällande styrdokument) och att ta en proaktiv kommunikationsmanér (istället för retroaktiv kriskommunikation). Jag är medveten om att det är en hel del ”floskler” inbakat i föregående mening, men bakom det krystade terminologin finns en seriös strävan att bl a förekomma det du så insiktsfullt skriver om Anna-Stina, samt att påverka den ”berättelse” som finns gällande kulturen i allmänhet och bibliotek i synnerhet. Det handlar alltså att vara en aktiv röst/part i att forma allmänhetens syn, åsikt och förståelse om vad vi gör, hur och varför. Utgångspunkten är att om vi inte tar initiativet så gör andra krafter det och då är vi hänvisade till kriskommunikation och skadehantering (när mediedrevet går t ex…).

  Finns det några bra exempel, eller försök där ute? Det finns säkert bra exempel på detta i Sverige, men inga som jag har hittat som har varit entydiga, genomtänkta och innovativa. Jag har i min sondering även tittat internationellt och där hittat intressanta försök att angripa detta.

  Jag delar med mig om några av de intressanta exemplen jag funnit, huruvida det är bra eller taffligt överlåter jag åt andra att bedöma; men det är ändå intressanta försök att ”berätta” på ett nytt sätt:

  The Columbus Metropolitan Library:
  http://ourstory.columbuslibrary.org/

  British Library:
  http://www.bl.uk/about/annual/2008to2009/index.html

  Vi får väl se var vi hamnar och om vi lyckas skapa en plattform för att bättre sprida alla våra föresatser.

  Eduardo Morris
  Marknadsförings- och sponsoransvarig
  Kultur- och fritidskontoret
  Södertälje kommun

  [Stolt fd ansvarig för ett flertal biblioteksfilialer i Södertälje kommun]

 4. Tack för dina ytterligare tips! Håller med om att det är svårt att hitta de bra exemplen. Roligt att höra också att det faktiskt finns kommuner som arbetar med detta! 🙂

Kommentarer inaktiverade.