En dag i möjligheternas tecken

Morgonen började med att jag upptäckte att en ny rapport om Twitter publiceras idag. Plötsligt fanns en ny hastag i mitt flöde, #twittercensus, och jag började följa den. Resultatet blev ett kort inlägg på Biblioteksbloggen, som sammanfattade några av rapportens resultat.

Nej, twitter är inte var mans sociala tjänst, men det är den kanske viktigaste kanalen för att kommunicera med personer som har inflytande. Och inflytande över biblioteken har idag politiker och journalister, i väldigt hög grad. Därför är det viktigt att vi biblioteksmänniskor finns på twitter och tar plats där, även om bibliotekens användare – medborgarna – i mycket liten utsträckning finns på twitter.

Jag och många twittrande kollegor med mig, insåg att vi just blivit definierade som ”twittereliten”. Något att fundera över. Betyder det något och i så fall vad? Ger min twitterplattform något reellt inflytande för mig eller de frågor jag engagerar mig för (bibliotek i den sociala åldern)?

Författaren Philip Pullmans tal till försvar av biblioteken blev för några dagar/någon vecka sedan webbens snackis. The Guardian sammanfattar. Särskilt när man läser i kommentarfältet är det lätt att känna stort hopp för bibliotekens fortlevnad. Politiker må vilja skära ner, men människor reagerar starkt mot nedläggningshotade bibliotek. Sådana beslut passerar inte oförmärkt. Det är mycket bra. Men den här positiva kraften är också till stora delar en konserverande kraft. Biblioteken behöver utmana, behöver utvecklas – också.

Huffington Post skrev om Social Media Week som äger rum på olika håll i världen nästa vecka, bl a på bibliotek. I artikeln intervjuas grundaren till veckan, Toby Daniels. Han säger såhär om bibliotek och andra offentliga aktörer i sociala medier:

”[Non profits] have been able to start quickly, experiment, invest very little and incrementally build on those successes over time, learning as they move forward from their mistakes and from the interactions they have with their users,” Daniels said. ”There’s nothing, essentially, holding them back or making these kinds of strides.”

Om NY Public Library:

”I think what the Library is doing is phenomenal,” he said. ”I think it’s some of the smartest and most interesting stuff out there. I think a lot of people can learn from what you guys are doing. I don’t see very many [libraries] using social media. The future for any organization, obviously libraries included, is in being able to reach and engage your community through multiple mediums. The physical pieces will continue to be very important, but continuing to engage them elsewhere is incredibly important.”