Att skapa dialog

I förra veckan höll jag en föreläsning och deltog i ett efterföljande samtal om bibliotekens möjligheter att använda sig av sociala medier för kunddialog, på Stockholms stadsbibliotek.

Nu har jag lite svårt för ordet kund i bibliotekssammanhang, eftersom det begränsar både synen på relationen mellan människor och bibliotek och på vilka som har rätt att använda biblioteken, samt på vad bibliotek är för något. Men kunddialog är ett ord som många kan relatera till och det är något som man arbetar aktivt med på Stockholms stadsbibliotek, dit jag var inbjuden.

Min presentation finns här.

Som alltid gäller det att fundera över vad dialog egentligen innebär och varför man eftersträvar den. I grund och botten handlar det om att ge människor inflytande över vad biblioteket kan betyda för dem och att skapa en närhet mellan bibliotek och medborgare, som jag ser det. Det kan t ex handla om synpunkter på hur verksamheten kan bli bättre. Det kan handla om att få upprättelse när man tycker man blivit illa behandlad på biblioteket. Det kan handla om att få ge positiv feedbeck till det bibliotek som man tycker om.

För att få in synpunkter brukar många bibliotek gå ut regelbundet med enkäter till medborgarna. Men idag finns det många sätt att lyssna av vad människor tycker och vill med biblioteket. Jag lyfte några sådana exempel i min föreläsning. Vi gick kort igenom facebook och twitter och jag valde att avsluta med:

Människor kommer att prata om er i sociala medier, även om ni inte finns där själva. Det är ofta bra för er verksamhet att ge sig in i dialogen.

Det är inte helt lätt att hitta sin strategi i de sociala medierna. Det handlar om att försöka och rätta till om det inte blir bra. För detta har vi lärt oss ett nytt ord av Brit Stakston – inflight corrections. Var inte rädd att misslyckas.

Annonser