Spaning om kompetenskrav på framtida bibliotekarier

Under sommaren lägger jag den sista handen vid en rapport som jag haft förmånen att få arbeta med under våren. Det är en rapport som kartlägger hur samhället och biblioteken förändras och vad det innebär för de kunskaper som biblioteken behöver – kunskaper som bibliotekarier bör besitta i framtiden.

Vi har varit en grupp bibliotekarier som har skrivit den här rapporten i samarbete, på uppdrag av vårt fackförbund DIK. Jag tror att jag kommer att sakna gruppens diskussioner. De har rört sig mycket kring framtidsperspektiven för bibliotek i allmänhet och bibliotekarier i synnerhet. I mitt tidigare inlägg Stolt finns namn och bild på arbetsgruppen. Det är en samling väldigt kloka och ambitiösa kollegor.

Rapporten kommer att läggas fram för DIKs förbundsstyrelse i september. Där beslutas vad som sedan ska hända med den. En sak som vi vet redan nu är att rapporten kommer att presenteras på DIKs konferens Hållplats 2011 den 7-8 oktober. Antalet platser på konferensen är begränsat, så anmäl dig redan nu om du vill ha chans att komma med.

I sitt nuvarande skick är rapporten på 26 sidor och den bygger på litteraturstudier (litteratur i vid bemärkelse, även bloggar etc ingår) och samtal med personer utanför arbetsgruppen samt diskussioner inom gruppen. De områden som vi har valt att fokusera är digitalisering, läsandets förändrade villkor, utvecklingen av vetenskaplig kommunikation, deltagarkultur, pedagogisk verksamhet, marknadsföring samt betydelsen av den specifika akademiska kompetensen. Rapporten inleds med en beskrivning av det politiska nuläget.

Dessa områden går naturligtvis mycket in i varandra och rymmer en mängd olika kompetenser. En av många saker som vi tar med oss från vårt möte med R. David Lankes i våras är betydelsen av nationell samordning när det gäller analys av kompetensbehov och anordnande av fortbildning/utbildning. Det måste finnas en linje, en tanke kring vart vi är på väg, annars får vi svårt att samla bibliotek och bibliotekarier för strategisk utveckling.

Jag tycker att det har varit spännande och intressant att delta i en av DIKs arbetsgrupper, även om det förstås också har inneburit många helger som fått ägnas åt skrivande. Om du i framtiden får möjlighet att delta i en arbetsgrupp, tycker jag att du ska ta den.

Library confusion, 23/12/1952, by Sam Hood

Library confusion, 23/12/1952, by Sam Hood

Annonser