Liten kartläggning av bibliotek på facebook

Jag bestämde mig av olika skäl för att kolla upp hur många bibliotek som egentligen finns på facebook idag. Det finns en outtalad förväntan, i alla fall hos mig själv, att biblioteken ska  finnas där. Jag ser ju så många av biblioteken i mina flöden. Tycker jag. Idag finns den grundläggande kunskapen kring hur man sätter upp och driver en sida på biblioteket och varför man gör det, tänkte jag. Biblioteken har gått vidare och vill jobba mer strategiskt och genomtänkt, trodde jag.

Vid lite närmare granskning insåg jag att det inte är så. När jag lite snabbt sökte på några av de större stadsbiblioteken i landet, insåg jag att flera av dem inte går att återfinna i sociala medier. Då bestämde jag mig för att göra en lite mer systematisk granskning. Att börja titta på hur det ser ut i Stockholms län kändes genomförbart. Det är 26 kommuner i länet och alltså 26 folkbiblioteksorganisationer att titta på.

Det som intresserar mig är glappet mellan människors intresse för att söka upp biblioteket på facebook och bibliotekens eventuella frånvaro. Finns ett intresse för att hitta sitt bibliotek på facebook? Möter biblioteket det intresset genom möjlighet att kommunicera med biblioteket och att hitta information om biblioteket? Jag har tittat specifikt på huruvida människor har valt att ”checka in” på biblioteket via facebook places, trots avsaknad av en sida skapad av/för biblioteket.

I Sverige är nästan halva befolkningen, över 4 miljoner, medlemmar i facebook. I åldern upp till 35 år är minst 75% av befolkningen medlemmar. I de yngre ålderskategorierna är 100% medlemmar.

Här nedan finns de siffror som jag hittade för folkbiblioteken i Stockholms län vad gäller sida och plats i fb. Jag väljer att inte skriva ut kommunernas namn, eftersom syftet inte är att peka ut någon, utan snarare att visa på de möjligheter som återstår att utnyttja. Flera kommuner har många bibliotek inom sina gränser. Jag har tittat på om det finns minst en facebooksida för biblioteket i kommunen. Resultatet:

Egen sida för biblioteket
14 st (54%)

Sida som ej är kopplad till biblioteksbyggnaden men där biblioteket ingår (t ex kommun, kulturhus, blogg), men där människor ändå valt att ”checka in” på biblioteket
3 st

Biblioteket har ingen facebooksida, men människor har ändå valt att ”checka in” på biblioteket (dvs skapa en egen plats för det)
5 st (19%)

Biblioteket har ingen sida och ingen har heller ”checkat in” på biblioteket
3 st

En låntagare har skapat och driver en sida om/för biblioteket
1 st

Jag tycker det här är jätteintressant. I nästan 20% (5 st) av kommunerna har bibliotekets användare valt att checka in på biblioteket när de vistas där, trots att biblioteket inte har en egen sida. Man vill uppenbarligen gärna visa att man har besökt sitt bibliotek. De här personerna, vilka faktiskt är ganska många, nära 450 personer totalt, borde biblioteken kunna fånga in och skapa en lite närmare dialog med. Visst, dialogen förs kanske redan i fysisk miljö, men just de här personerna är uppenbarligen intresserade av att berätta för andra virtuellt om att de besöker biblioteket. Är inte det en väldigt bra början för kommunikation mellan bibliotekets personal och dess användare?

Man kan invända att det inte finns tid för sånt här arbete på biblioteket (vilket helt och hållet är en prioriteringsfråga). Man kan också hävda att facebook är dumt och rentav farligt. Men fakta kvarstår, att facebook är en arena för möjligheter att underhålla ett engagemang som människor känner för biblioteket, särskilt i de yngre åldersgrupperna. Varför inte använda sig av möjligheten?

Annonser

7 thoughts on “Liten kartläggning av bibliotek på facebook

  1. Pingback: Liten kartläggning av bibliotek på facebook « Sociala medier på biblioteken

  2. Pingback: Rapport från kursen ”Hitta rätt i maktens korridorer” « Sociala medier på biblioteken

Kommentarer inaktiverade.