Diskussionsunderlag – att lyfta fram bibliotek i sociala medier

I slutet av veckan kommer jag att medverka vid en kurs för bibliotekschefer från kommuner i de mellersta och södra delarna av landet, Att hitta rätt i maktens korridorer.

Min uppgift är att föra in biblioteksperspektivet vad gäller att använda sociala medier i sin yrkesroll som bibliotekschef och bibliotekarie. Förutom att prata och föreläsa på ämnet har jag också sammanställt läsning, som underlag för en diskussion kring ämnet ”strategier för att lyfta fram bibliotek”. Jag tänkte att de lästipsen kanske fler är intresserade av, därför listar jag dem nedan.

Det är inga helt nya och okända texter, men texter som jag tror ska vara intressanta just i det här sammanhanget. Ett önskemål som finns hos flera av kursdeltagarna är att vi specifikt kommer in på ämnet twitter.

Kommunikation och pr
David Lee King,”Shameless Self-Promotion is … Awesome!”

Anders Mildner, ”En värld av spinn och pr-propaganda

Anna-Stina Takala / BiblioBuster, ”Vem är jag på twitter?”

Andreas Hedström Mace och Sara Lind, ”Policy och riktlinjer – sociala medier på Stockholms universitetsbibliotek

Krishantering
Brit Stakston / JMW, “Din tidsfrist är 48 timmar

Boktips – läs vidare om du vill och hinner
Gilla! – dela engagemang, passion och idéer via sociala medier av Brit Stakston
Om kommunikation för idéburna organisationer

Hade du valt några andra texter än jag? Kommentera gärna och säg vilka! 🙂