Tillgänglighet på bibliotek – debatt i bloggosfären

I förra veckan skrevs inlägg på bloggarna Trollhare och Bimbo Boy om tillgänglighet och då särskilt på bibliotek. Specifikt handlade inläggen bl a om olika gruppers möjligheter att vistas på på bibliotek utan att störa varandra och att kunna använda biblioteket för olika ändamål.

Jag har själv ofta tänkt på hur vi som bibliotekspersonal springer runt i biblioteksrummet, hyschar på tonårsgänget vid datorerna, önskar att pensionärerna i tidningshörnan ville skruva upp sina hörapparater och längtar tills 2-åringens trotsutbrott på barnavdelningen ska ta slut. Alltmedan de studerande vid sittplatserna på fackavdelningen suckar och kastar menande blickar.

Varför bygger vi inte vettiga bibliotek där alla dessa grupper kan vistas samtidigt? Vem har sagt att bibliotek måste vara stora öppna rum utan avskiljande väggar? Hur kommer det sig att de där studierummen ofta prioriteras bort när man ska bygga? Kan inte 15-åringarna få sitta tre stycken vid varje dator om de nu vill det och dessutom i ett rum som är särskilt avsatt och utformat för ändamålet? De flesta problem som har att göra med att olika grupper stör varandra i biblioteket kan faktiskt byggas bort. När ett nytt (folk)bibliotek ska utformas, visst är det bra att tänka visionärt och estetiskt, men rummets funktioner får inte komma i andra hand. Biblioteket som rum ska användas dagligen och av många olika sorters människor med olika behov.

Ta gärna del av Trollhares lista för tillgänglighet till offentliga lokaler. Finns där något som du själv blir förvånad över?

Annons

Stockholm behöver fantasi

Varför inte låta en serietecknare designa en tillbyggnad till Stockholms stadsbibliotek? Det skulle i alla fall bli kreativt och utmanande. Den alltid lika strålande Knut Larsson har ett förslag. Titta på skisserna i hans blogg.  De bygger på principen ”ännu mer av det vi känner till” och det borde ju faktiskt tilltala många nej-sägare, såväl som oss som gärna vill se ett funktionellt bibliotek. Heja!

Knut Larsson for president