Cycling for Libraries – The Movie

Jag har just sett filmen som är ett av resultaten av unconference:en Cycling for Libraries, som ägde rum i början av juni i år. Förutom att den innehåller vänner och kollegor från biblioteksvärlden, så visar den hur fantastiskt det kan bli när man skapar nya vänskapsband, delar med sig av kunskap och gör någonting svårt men roligt tillsammans. Precis det som bibliotek handlar om, eller hur?

Se filmen, det är den verkligen värd! En inspiration för oss alla som arbetar på bibliotek eller över huvud taget bryr sig om bibliotek.

Cycling for Libraries – the Documentary from Kirjastokaista on Vimeo.

En intensiv vecka med viktiga frågor för bibliotek och bibliotekarier

Den här veckan har jag varit på konferens – precis hela tiden. Det har varit mycket intressanta och avgörande möten, men också ganska krävande att ägna en hel vecka åt detta.

Konferensen Det nya bibliotekslandskapet – metoder och verktyg samlade personal från Sveriges länsbibliotek i Söderköping. Bland annat hade Kulturrådet men framförallt KB viktiga punkter på programmet, som rörde samarbetet mellan läns/regionbiblioteken och KB. Det finns skillnader i kultur mellan länsbiblioteken och KB, inte tu tal om saken. Men nu är det viktiga att vi kan samarbeta på ett bra sätt framöver, när KB har uppdraget att verka för utveckling och översyn av folkbiblioteksverksamheten i landet. Läs på samverkansbloggen om KBs uppdrag.

Under hösten kommer KB att gå ut med en enkät till samtliga folkbibliotek i landet, för att ta reda på hur det är med de politiskt antagna biblioteksplanerna. Hur ser de ut, hur används de, hur togs de fram? Under nästa år ska ett kvalitetsarbete påbörjas, där folkbiblioteken framförallt ska ägna sig åt självvärdering av sin verksamhet. Länsbiblioteken kommer att vara en viktig länk i detta arbete.

Arbetet med nationell katalog fortsätter. Där finns fortfarande frågor att lösa, t ex var katalogiseringsarbetet ska ske framöver.

"Gruppdiskussioner om nationell katalog" av Anna-Stina Takala / CC by 2.0

"Gruppdiskussioner om nationell katalog" av Anna-Stina Takala / CC by 2.0

Under slutet av veckan har jag deltagit i möte med DIKs förbundsstyrelse. Bland annat har vi fått se mer av DIKs nya grafiska profil och webbplats, som lanseras i samband med Bokmässan. Jag har också presenterat den rapport om bibliotekariers framtida kompetens som jag har varit med och tagit fram. Rapporten kommer att publiceras på DIKs webbplats i slutet av september och kommer att utgöra underlag för fortsatt arbete med professionerna inom DIK. Omvärlden förändras och så också kraven som ställs i arbetslivet. De kraven är likartade oavsett vilket DIK-yrke man arbetar inom.  Jag ser en spännande framtid för bibliotekarier, om vi lyckas fortsätta vara relevanta.

Idag har jag också gästbloggat hos Peter Alsbjer, angående svårigheten att blogga. Jag tror att vi båda är lite ledsna över att inte fler bloggar om biblioteksfrågor i vårt land. Om en person i dagsläget slutar blogga (som t ex Lina Z Ydrefelt gjorde när hon lade ner En okuvlig bibliotekarie) så minskar antalet bloggare med många många procent. Fler röster behövs! Se gärna min lista också, med mer eller mindre aktiva biblioteksbloggar. Trevlig helg!

Spaning om kompetenskrav på framtida bibliotekarier

Under sommaren lägger jag den sista handen vid en rapport som jag haft förmånen att få arbeta med under våren. Det är en rapport som kartlägger hur samhället och biblioteken förändras och vad det innebär för de kunskaper som biblioteken behöver – kunskaper som bibliotekarier bör besitta i framtiden.

Vi har varit en grupp bibliotekarier som har skrivit den här rapporten i samarbete, på uppdrag av vårt fackförbund DIK. Jag tror att jag kommer att sakna gruppens diskussioner. De har rört sig mycket kring framtidsperspektiven för bibliotek i allmänhet och bibliotekarier i synnerhet. I mitt tidigare inlägg Stolt finns namn och bild på arbetsgruppen. Det är en samling väldigt kloka och ambitiösa kollegor.

Rapporten kommer att läggas fram för DIKs förbundsstyrelse i september. Där beslutas vad som sedan ska hända med den. En sak som vi vet redan nu är att rapporten kommer att presenteras på DIKs konferens Hållplats 2011 den 7-8 oktober. Antalet platser på konferensen är begränsat, så anmäl dig redan nu om du vill ha chans att komma med.

I sitt nuvarande skick är rapporten på 26 sidor och den bygger på litteraturstudier (litteratur i vid bemärkelse, även bloggar etc ingår) och samtal med personer utanför arbetsgruppen samt diskussioner inom gruppen. De områden som vi har valt att fokusera är digitalisering, läsandets förändrade villkor, utvecklingen av vetenskaplig kommunikation, deltagarkultur, pedagogisk verksamhet, marknadsföring samt betydelsen av den specifika akademiska kompetensen. Rapporten inleds med en beskrivning av det politiska nuläget.

Dessa områden går naturligtvis mycket in i varandra och rymmer en mängd olika kompetenser. En av många saker som vi tar med oss från vårt möte med R. David Lankes i våras är betydelsen av nationell samordning när det gäller analys av kompetensbehov och anordnande av fortbildning/utbildning. Det måste finnas en linje, en tanke kring vart vi är på väg, annars får vi svårt att samla bibliotek och bibliotekarier för strategisk utveckling.

Jag tycker att det har varit spännande och intressant att delta i en av DIKs arbetsgrupper, även om det förstås också har inneburit många helger som fått ägnas åt skrivande. Om du i framtiden får möjlighet att delta i en arbetsgrupp, tycker jag att du ska ta den.

Library confusion, 23/12/1952, by Sam Hood

Library confusion, 23/12/1952, by Sam Hood