Etik och rättssäkerhet på biblioteket

School Library Journal skriver om ett uppmärksammat tragiskt fall, då en flicka försvann och senare hittades mördad efter att hon använt en publik dator på folkbiblioteket där hon bodde i delstaten Vermont, USA.

Då man fortfarande letade efter flickan kom polisen till biblioteket och begärde att få konfiskera bibliotekets datorer. Den bibliotekarie som vid tillfället tjänstgjorde vägrade lämna ut dem, med hänvisning till att polisen inte hade med sig något domstolsbeslut på husrannsakan. Sju timmar senare hade polisen fått sina papper iordning och kunde hämta ut datorerna.

En vecka senare hittades flickan död, och två av hennes släktingar kom att bli misstänkta för dådet.

Efter detta fick biblioteket där flickan suttit, och framförallt den bibliotekarie som inte lämnat ut datorerna, ta emot en hel del hot och hatbrev. Bibliotekschefen ställer sig bakom bibliotekarien, med hänvisning till bibliotekets policy att inte lämna ut någonting utan att det finns domstolsbeslut.

Det har inte avslöjats om flickans förehavanden vid datorerna haft något med hennes död att göra.

Hur skulle du ha gjort i samma situation som ovan nämnda bibliotekarie? En flicka är försvunnen, naturligtvis måste allt göras för att hitta henne! Eller? Vad händer med övriga biblioteksbesökares integritet, då man går igenom de publika datorerna och hittar all möjlig information av privat natur? Finns det bibliotek i Sverige som har en policy för sådant? Jag kan tänka mig att patriot act har gjort biblioteken i USA mycket mer medvetna om den här typen av problem, än vad vi är i Sverige.

Annonser

7 thoughts on “Etik och rättssäkerhet på biblioteket

 1. Hej,

  Ja det var en intressant post. Hur skulle det gå till på ett svenskt bibliotek? Nu har jag inte surfat på ett bibliotek på tusen år. Men det handlar väl delvis om vilket system som används. Är det helt öppen surfning utan att man har ett eget användarnamn med lösenord, typ som finns på internetcaféer då ser jag inget problem att offentliggöra internettrafiken för polisen eftersom man ändå inte vet vem som har surfat, sedan har ingen direkt privacy utlovats. Men har man ett konto, då borde det inte vara så svårt för biblioteket att kunna lämna ut just den trafiken som den användaren har surfat vilket skulle spara polisen massa tid och behålla privacyn för de andra som har surfat.

 2. Hej Ed, Det är lite olika på biblioteken, en del har bokningssystem med lånekort och andra har mer fritt som på ett internercafé.

  Spontant kan man ju tycka att biblioteket självklart ska lämna ut datorerna/datortrafiken, men i förlängningen blir det inte helt okomplicerat. Det blir frågor om var gränsen går för vad bibliotek ska lämna ut för uppgifter och vilken integritet man kan förvänta sig som låntagare.

  Idag är det t ex hemligt vad människor lånar på biblioteket och inget som personalen utan vidare kan lämna ut. I USA har polisen ställt krav på biblioteken att få ta del av uppgifter om lån etc som en del i terrorbekämpningen (patriot act). Det finns därför kurser för bibliotekspersonal i hur man kan motstå polisens krav på information.

  I förlängningen handlar det om vem som är vår uppdragsgivare. Och det är ju faktiskt varken polisen eller politikerna, det är medborgarna. 🙂

 3. Ja visst är det en privacy fråga, men om det finns ett brottbegånget och man tittar på den personens surftrafik ser jag inget problem, så länge man inte tittar på de andras surftrafik. När det gäller utlåning av det böcker kanske det är svårare att se att vilka böcker en viss person har lånat kan lösa ett brott. Men det klart att polisen inte ska få kolla på vad olika låntagare lånar för att de tycker det är intressant så där i allmänhet.

 4. Det här är absolut ett dilemma, som kanske inte händer så ofta här i Sverige, men det är ändå viktigt att fundera över hur bibliotek ska förhålla sig i sådana här frågor. Vad kan lämnas ut och inte? Jag tror inte att det diskuteras så mycket ute på biblioteken.

 5. Men det är typiskt att du tänker på det. Ja mycket bättre att tänka på sådant före något händer. Nästa steg är när man har kommit fram att det blir offentligt vad som gäller. Men då måste det väl ta en politisktrunda.

Kommentarer inaktiverade.